EAL registreerimissüsteemi kasutusjuhend

Harrastaja litsents (kirjeldus)

EAL teenuste hinnakiri

Rahvusvaheliste litsentside tasemed alates 2022. aastast

EAL sõitjalitsentsi taotlemine

EAL registreerijalitsentide taotlemine

Tervisetõendi vorm Eesti Autospordi Liidu rahvusvahelise sõitjalitsentsi taotlemiseks 2024

Estonian Autosport Union Medical Examination Form for FIA International Licence 2024

Treeningute registreerimine

Tehniliste kaartide ja SP-numbrite taotlemine

Rahvaspordi auto tehnilise kaardi taotlemine

Kohtunikulitsentsi taotlemine

Kohtunike register

Autoralli Terminal Oil EMV registreerimine välisvõistlejatele /Estonian Rally Championship Series Registration Form for Foreign Drivers 

Estonian Junior Challenge registreerimisavaldus / Registration Form

Lapsevanema või ametliku hooldaja luba alaealise osalemiseks EAL-is registreeritud autospordivõistlustel 2024. aastal

Eriloa taotlus osavõtuks võistlusest, mille osalemistingimused pole võistlejal täidetud

Special permit application to participate in the competion, where the competitor does not fulfill the participation criteria

Millist litsentsi taotleda?

 • Alates 2021 hooajast on valdava osa EAL väljastatavatest autospordi võistlejalitsentsidest universaalsed ja kehtivad enamikul aladel. Rahvaspordi litsents kehtib kõigil rahvaspordivõistlustel, kus kasutatakse rahvaspordi tehnilistele tingimustele vastavaid autosid, kaasa arvatud rahvakross, Street-klass driftis ning 4×4 offroad. Rahvuslik litsents on nõutav osalemiseks kõigil Eestis toimuvatel Eesti rahvuslikel võistlustel, kus kasutatakse sportautosid (turvapuuri ja ASN-kaardiga autod, välja arvatud rahvakross).
 • Kokkuleppel Läti ASN-ga kehtib Eesti rahvuslik litsents ka nende riikide rahvuslikel võistlustel.
 • Kuni 18-aastastel noortel tuleb taotleda noortelitsentsi. Selle hind on 35 eurot. Noortelitsentsi taotlemiseks peab võistleja olema sündinud aastal 2004 või hiljem.
 • E-autospordi võistlejalitsents annab õiguse osaleda ainult e-autospordi ametlikel võistlustel. Kõik EAL ülejäänud võistlejalitsentsid annavad õiguse osaleda e-autospordis.
 • EAL ja alakomiteed võivad kehtestada võistlustele pääsemiseks korra, mille kohaselt tuleb läbida eelnev koolitus ja/või teha litsentsieksam.

Mida meeles pidada?

 • Rahvusvahelise litsentsi taotlemisel kehtib pädeva tervishoiutöötaja väljastatud tervisetõendi nõue. Soovitame tõend hankida enne litsentsitaotluse esitama asumist. Nõutava vormi saate alla laadida siit, perearsti või mõne teise pädeva tervishoiutöötaja digitaalselt allkirjastatud tõendi saate taotluse esitamise käigus laadida otse taotluste esitamise süsteemi. Nõnda on tagatud võimalikult kiire ja sujuv litsentsi hankimise protsess.
 • Ühekordset litsentsi taotlemisel tuleb taotlusvormis kindlasti märkida ära võistlus ja selle toimumise kuupäev(ad).
 • Litsentsitaseme tõstmisel hooaja kestel tuleb tasuda täiendavalt litsentside hinnavahe. Täishinnaga uue litsentsi ostmine ei ole vajalik.
 • Kui registreerumiseks on vaja litsentsi numbrit, saad seda alati kontrollida oma kasutajakonto kaudu. 
 • Litsentsi puudutavates küsimustes kirjutage e-mailil litsents@autosport.ee.

EAL sõitjalitsentsi üldtingimused

 • EAL litsentsi omanik võib osaleda vaid EAL-is registreeritud võistlustel. Registreerimata võistlustel osalemine on keelatud.
 • Litsentsiomanik võtab kohustuse täita võistlustel võistlusmäärust ja võistlusjuhendit.
 • Eesti võistlustel kehtib hooaja litsents 31.detsembrini.
 • Registreerimata võistlustel ja treeningutel osalemise eest võib EAL võistlejat karistada järgmiselt:
  – hoiatus
  – litsentsi kehtivuse peatamine (või edaspidi võistlejakaardi / litsentsi väljastamisest keeldumine)
  – rahatrahv
  – hooaja tulemuste tühistamine.

Sportlase õnnetusjuhtumi kindlustus

 
Eesti Autospordi Liidu (EAL) rahvusvaheliste ja rahvuslike sõitjalitsentsidega ning rahvaspordi võistlejakaartidega kaasneb õnnetusjuhtumi kindlustus. Alljärgevalt täpsem informatsioon.
 
KINDLUSTUSANDJA: Seesam Insurance AS
KINDLUSTUSVÕTJA: Eesti Autospordi Liit
KINDLUSTUSPERIOOD: 09.06.2023 – 08.06.2024
POLIISI nr: 21 / 32616
KINDLUSTATUD ISIK: Kõik EAL 2023. ja 2024. aasta rahvusvahelist ja rahvuslikku sõitjalitsentsi ning rahvaspordi võistlejakaarti omavad isikud
KINDLUSTUSHÜVITISE LIIK JA KINDLUSTUSKAITSE
VARIANT:
Surmajuhtumi hüvitis, täisaeg, kindlustussumma 5000 eurot
Püsiva puude hüvitis, täisaeg, kindlustussumma 5000 eurot
Kindlustus on kehtiv kogu maailmas ja on jõus Eesti Autospordi Liidu poolt registreeritud või lubatud võistlustel ning nendega liituvatel treeningutel. Kindlustushüvitis makstakse 100% kindlustatud isikule või tema pärijatele.

Kohtunike kindlustuse poliis