EAL sõitjalitsentsi taotluse saad esitada siin.

EAL teenuste hinnakiri.

EAL registreerijalitsentide taotlemine.

Treeningute registreerimine.

Tehniliste kaartide ja SP-numbrite taotlemine.

Autoralli Terminal Oil EMV registreerimine välisvõistlejatele /Estonian Rally Championship Series Registration Form for Foreign Drivers. 

Millist litsentsi taotleda?

 • Alates 2021 hooajast on valdava osa EAL väljastatavatest autospordi võistlejalitsentsidest universaalsed ja kehtivad kõikidel. Rahvaspordi litsents kehtib kõigil rahvaspordivõistlustel kus kasutatakse rahvaspordi tehnilistele tingimustele vastavaid autosid, kaasa arvatud rahvakross. Rahvuslik litsents on nõutav osalemiseks kõigil Eestis toimuvatel Eesti rahvuslikel võistlustel, kus kasutatakse sportautosid (turvapuuri ja ASN-kaardiga autod, välja arvatud rahvakross).
 • Kokkuleppel Läti ja Leedu ASN-ga kehtib Eesti rahvuslik litsents ka nende riikide rahvuslikel võistlustel, kuid vajalik on füüsilise litsentsi olemasolu.
 • Kuni 18-aastastel noortel tuleb taotleda noortelitsentsi. Selle hind on 25 eurot ja see tuleks allkirjastatult koos tervisetõendiga (vorm) saata EAL-i. Noortelitsentsi taotlemiseks peab võistleja olema sündinud aastal 2003 või hiljem.
 • E-autospordi võistlejalitsents annab õiguse osaleda ainult e-autospordi ametlikel võistlustel. Kõik EAL ülejäänud võistlejalitsentsid annavad õiguse osaleda e-autospordis.
 • EAL ja alakomiteed võivad kehtestada võistlustele pääsemiseks korra, mille kohaselt tuleb läbida eelnev koolitus ja/või teha litsentsieksam.

Mida meeles pidada?

 • Rahvusvahelise litsentsi taotlemisel kehtib pädeva tervishoiutöötaja väljastatud tervisetõendi nõue. Soovitame tõend hankida enne litsentsitaotluse esitama asumist. Nõutava vormi saate alla laadida siit, perearsti või mõne teise pädeva tervishoiutöötaja digitaalselt allkirjastatud tõendi saate taotluse esitamise käigus laadida otse taotluste esitamise süsteemi. Nõnda on tagatud võimalikult kiire ja sujuv litsentsi hankimise protsess.
 • Ühekordset litsentsi taotlemisel tuleb taotlusvormis kindlasti märkida ära võistlus ja selle toimumise kuupäev(ad).
 • Litsentsitaseme tõstmisel hooaja kestel tuleb tasuda täiendavalt litsentside hinnavahe. Täishinnaga uue litsentsi ostmine ei ole vajalik.
 • Kui registreerumiseks on vaja litsentsi numbrit, saad seda alati kontrollida oma kasutajakonto kaudu.
 • Rahvuslikke litsentse füüsilisel kujul EAL ei väljasta. NB! Väljaspool Eestit (k.a. Lätis ja Soomes) võistlemiseks on vaja litsentsi füüsilisel kujul. 
 • Litsentsi puudutavates küsimustes kirjutage e-mailil litsents@autosport.ee.

EAL sõitjalitsentsi üldtingimused

 • EAL litsentsi omanik võib osaleda vaid EAL-is registreeritud võistlustel. Registreerimata võistlustel osalemine on keelatud.
 • Litsentsiomanik võtab kohustuse täita võistlustel võistlusmäärust ja võistlusjuhendit.
 • Eesti võistlustel kehtib hooaja litsents 31.detsembrini.
 • Registreerimata võistlustel ja treeningutel osalemise eest võib EAL võistlejat karistada järgmiselt:
  – hoiatus
  – litsentsi kehtivuse peatamine (või edaspidi võistlejakaardi / litsentsi väljastamisest keeldumine)
  – rahatrahv
  – hooaja tulemuste tühistamine.

Sportlase õnnetusjuhtumi kindlustus

 
Eesti Autospordi Liidu (EAL) rahvusvaheliste ja rahvuslike sõitjalitsentsidega ning rahvaspordi võistlejakaartidega kaasneb õnnetusjuhtumi kindlustus. Alljärgevalt täpsem informatsioon.
 
Rahvusvahelised ja rahvuslikud sõitjalitsentsid
KINDLUSTUSANDJA: Seesam Insurance AS
KINDLUSTUSVÕTJA: Eesti Autospordi Liit
KINDLUSTUSPERIOOD: 09.06.2021 – 08.06.2022
POLIISI nr: 12 / 32616
KINDLUSTATUD ISIK: Kõik EAL 2021. ja 2022. aasta rahvusvahelist ja rahvuslikku sõitjalitsentsi omavad isikud
KINDLUSTUSHÜVITISE LIIK JA KINDLUSTUSKAITSE 
VARIANT:
Surmajuhtumi hüvitis, täisaeg, kindlustussumma 5000 eurot
Püsiva puude hüvitis, täisaeg, kindlustussumma 5000 eurot
Kindlustus on kehtiv kogu maailmas ja on jõus Eesti Autospordi Liidu poolt registreeritud või lubatud võistlustel ning nendega liituvatel treeningutel. Kindlustushüvitis makstakse 100% kindlustatud isikule või tema pärijatele.

Rahvaspordi võistlejakaardid
KINDLUSTUSANDJA: Seesam Insurance AS
KINDLUSTUSVÕTJA: Eesti Autospordi Liit
KINDLUSTUSPERIOOD: 16.05.2021 – 15.05.2022
POLIISI nr: 14 / 32616
KINDLUSTATUD ISIK: EAL 2021. ja 2022.a. rahvaspordi võistlejakaardi omanikud. 
KINDLUSTUSHÜVITISE LIIK JA KINDLUSTUSKAITSE 
VARIANT:
Surmajuhtumi hüvitis, täisaeg, kindlustussumma 5000 eurot
Püsiva puude hüvitis, täisaeg, kindlustussumma 5000 eurot
Kindlustus on jõus Eesti Autospordi Liidu poolt registreeritud või lubatud võistlustel ning nendega liituvatel treeningutel. Kindlustushüvitis makstakse 100% kindlustatud isikule või tema pärijatele.